Reklamace

Reklamační řád

Zákazník Balíčenka.cz má možnost využít lhůtu k uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodané věci, a to v době 24 měsíců od převzetí zboží. Právo na reklamaci (a odstoupení) není možné u:

  1. zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  2. zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  3. zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  4. zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  5. dodávky novin, periodik nebo časopisů,

Jak postupovat při reklamaci

  1. Reklamuje ten, kdo zboží objednal. V odeslané reklamaci nám sdělte své telefonní číslo nebo e-mail pro rychlé spojení v případě nesrovnalosti.
  2. Zboží zašlete s průvodním reklamačním dopisem, včetně přesného popisu závady. Označte požadovaný způsob vyřízení reklamace (výměna zboží, vrácení peněz).
  3. Zboží zasílejte nejlépe v originálním obalu. Již používané zboží nebo část sady vhodně zabalte.
  4. Reklamace ne vztahuje na zboží, jež není možno vrátit z hygienických důvodů (např. otevřené kosmetické a jiné výrobky, které přicházejí do přímého styku s pokožkou) a další zboží jehož povahou je nomožnost reklamnovat (tiskoviny, časopisy, noviny).
  5. Balíček zašlete jako obyčejnou, popřípadě doporučenou zásilku. Podací lístek od zásilky si ponechejte jako doklad o odeslání. Zásilky neposílejte na dobírku, takto poslané zásilky nepřebíráme.

Adresa pro zaslání reklamace:

SportOVA s.r.o.
Pavlovova 44, 700 30 Ostrava
700 30 Ostrava

Kontakty
e-mail: [email protected]
telefon: +420 777 61 91 61

Vyřízení reklamace

Reklamace vyřizujeme v nejkratší možné době, nejdéle však v zákonné třicetidenní lhůtě. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení zásilky.

V případě uznané reklamace s žádostí o výměnu zboží Vám zásilku zašleme na naše náklady. Pokud si přejete vrátit peníze, učiníme tak převodem na účet.

Kupující, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní   smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení   sporu   provádět, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr  je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 04.03.2024

Tvorba webových stránek: Webklient